Regulamin kręgielni "Oaza"

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2.Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4, Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia nie jest pobierana opłata.
5. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
6. Zakaz wchodzenia na tory.
7. Kule należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
9, Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
10. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
11. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Rzut jest dozwolony dopiero, gdy ukaże nam się zielone światło.
12. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem bądź jego zablokowaniem. Dopuszczalna liczba kul na podajniku to maksymalnie 9.
13. Imiona graczy prosimy podawać obsłudze kręgli, zagwarantuje to szybkie rozpoczęcie gry.
14. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
a) Wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle;
b) Wchodzenia na elementy konstrukcyjne;
c) Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
d) Wchodzenia w niewłaściwym obuwiu;
e) Wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych;
f) Spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu;
g) Niszczenia wyposażenia, urządzeń;
h) Wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności;
i) Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
15. W przypadku rezerwacji internetowych dokonywanych przez klienta, zastrzegamy sobie możliwość zmiany wybranego przez klienta toru na inny - jeśli nie będzie wyraźnej informacji w polu "UWAGI", iż klient życzy sobie dokładnie ten tor, który zarezerwował.